Estudi geomorfologic del penedes sector anoia i riudebitlles

  1. Francesc Gallart Gallego
Supervised by:
  1. Lluís Solé Sabarís Director

Defence university: Universitat de Barcelona

Year of defence: 1980

Committee:
  1. Lluís Solé Sabarís Chair
  2. Oriol Riba Arderiu Secretary
  3. Josep Fernández de Villalta Comella Committee member
  4. Jose M. Fontboté Mussolas Committee member
  5. Carmina Virgili Rodon Committee member

Type: Thesis

Teseo: 3425 DIALNET

Abstract

L OBJECTE D AGUEST TREBALL ES LA RECONTRUCCIO DE LES ETAPES DE L EVOLUCIO GEOMORFOLOGICA DEL PENEDES ESPECIALMENT DURANT EL QUATERNARI. L ESTUDI DE LES FORMACIONS DEL QUATERNARI INFERIOR HA PORTAT PERO AL RECONEIXEMENT D UNA FORMACIO CONTINENTAL DISCORDANT SOBRE EL VALLESIA QUE HA POGUT SER DATADA COM A PLIOCENA GRACIES A UNA FAUNA DE MICROMAMIFERS; PER AQUESTA RAO ES PLANTEJA TAMBE LA PROBLEMATICA DEL NEOGE SUPERIOR I ESPECIALMENT EL PAS DE MIOCEN A PLIOCEN I AL D AQUEST AL QUATERNARI. LA METODOLOGIA EMPRADA COMPREN LA CARTOGRAFIA GEOMORFOLOGICA DETALLADA L AIXECAMENT DE SERIES ESTRATIGRAFIQUES MORFOMETRIES DE CODOLS DETERMINACIO QUALITATIVA DE MINERALS ARGILOSOS I PALEONTOLOGIA DE VERTEBRATS.