The skull shape of canis lupus. a study of wolf and dog cranial morphology

  1. Blázquez-Orta, R.
  2. Rodríguez, L.
  3. Galindo-Pellicena, M.A.
  4. De Gaspar, I.
  5. García, N.
Llibre:
Dogs, Past and Present: An Interdisciplinary Perspective

ISBN: 9781803273549

Any de publicació: 2023

Pàgines: 42-52

Tipus: Capítol de llibre