Relacion especies-area de una comunidad de peces neotropicales

  1. Castello, V.
  2. Corvillo, M.
  3. Garcia, J.E.
Revista:
Miscel.lania Zoologica

Any de publicació: 1987

Volum: 11

Pàgines: 243-247

Tipus: Article