Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de University of Florence (1)

2009

  1. Novel enzyme biosensor for hydrogen peroxide via supramolecular associations

    Biosensors and Bioelectronics, Vol. 24, Núm. 7, pp. 2028-2033