Publicacions en què col·labora amb MANUEL SÁNCHEZ REINÓN (3)