Publications dans lesquelles il/elle collabore avec Fernando Aguiar González (1)

2003

  1. Sociología y elección racional

    Teoría sociológica moderna (Ariel España), pp. 269-294