Departament: Estructura de la Materia, Física Térmica y Electrónica

Facultat: Ciencias Físicas

Àrea: Electrònica

Grup d'investigació: Láminas delgadas y microelectrónica

Correu: francp05@ucm.es