Publicacions en què col·labora amb Caridad Díaz (1)