Publicacions en què col·labora amb Lisbeth Herrera Castillo (5)