Publicacions en què col·labora amb Ana Rodríguez de la Rúa (1)