Publications by the researcher in collaboration with Dolores Dizy Menéndez (6)

2015

  1. Sistema fiscal español: Ejercicios prácticos 2014

    Centro de Estudios Ramón Areces (CEURA)