Departament: Marketing

Facultat: Ciencias Económicas y Empresariales

Àrea: Comercialització i Investigació de Mercats

Correu: cbaeza01@ucm.es