Facultat: Ciencias Económicas y Empresariales

Àrea: Organització d'Empreses

Correu: jruizgal@ucm.es