Departament: Física de Materiales

Facultat: Ciencias Físicas

Àrea: Física de la Terra

Grup d'investigació: Grupo de física de materiales complejos (heteroestructuras y superredes)

Correu: vrouco@ucm.es

Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la tesi Controlling Vortex Pinning and Dynamics of Nanostructured YBCO Thin Films Grown by Chemical Solution Deposition 2014. Dirigida per Dr/a. Ana M. Palau Masoliver, Dr/a. Jordi Sort Viñas, Dr/a. Teresa Puig Molina.