Departament: Marketing

Facultat: Ciencias de la Informacion

Àrea: Comercialització i Investigació de Mercats

Correu: afidalgo@ucm.es