Saila: Sistemas Informáticos y Computación

Fakultatea: Ciencias Matemáticas

Eremua: Lengoaia eta Sistema Informatikoak

E-maila: ginescar@ucm.es