Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (7)

2010

  1. Successive ferric and sulphate reduction using dissimilatory bacterial cultures

    Water, Air, and Soil Pollution, Vol. 207, Núm. 1-4, pp. 213-226