Departament: Economía Aplicada, Estructura e Historia

Facultat: Comercio y Turismo

Àrea: Història i Institucions Econòmiques

Correu: silgar15@ucm.es