Facultat: Comercio y Turismo

Àrea: Organització d'Empreses

Correu: juanmele@ucm.es