Departament: Derecho Civil

Facultat: Derecho

Àrea: Dret Civil

Correu: juanjose@ucm.es

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi La culpa aquiliana 1987. Dirigida per Dra. Enrique Luis Brioso Escobar.