Departament: Derecho Mercantil, Financiero y Tributario

Facultat: Derecho

Àrea: Dret Financer i Tributari

Correu: pdepab01@ucm.es