Publicacions en què col·labora amb Ana Fernández-Tresguerres García (1)