Publicacions en què col·labora amb Carlos J. Maluquer de Motes Bernet (1)