Publikationen, an denen er mitarbeitet Eduardo Pérez Pascual (1)