Departament: Derecho Mercantil, Financiero y Tributario

Facultat: Derecho

Àrea: Dret Financer i Tributari

Grup d'investigació: Fiscalidad internacional y de la Unión Europea

Correu: juanpast@ucm.es