Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Cold Spring Harbor Laboratory (1)