Publicacions en què col·labora amb Santiago Quirce Gancedo (3)