Departament: Química en Ciencias Farmacéuticas

Facultat: Farmacia

Àrea: Química Orgànica

Grup d'investigació: Grupo de biotransformaciones

Correu: camart33@ucm.es