Publikationen, an denen er mitarbeitet Elena Pérez Pajares (1)