Departament: Química en Ciencias Farmacéuticas

Facultat: Farmacia

Àrea: Química Orgànica

Correu: mpenas@ucm.es