Departament: Química en Ciencias Farmacéuticas

Facultat: Farmacia

Àrea: Química Inorgànica

Grup d'investigació: Biomateriales inteligentes

Correu: vallet@ucm.es