Faculté: Farmacia

Email: aliciaph@ucm.es

Docteure à l Universitat de València avec la thèse Aportacion al estudio farmacocinetico de netilmicina en la insuficiencia renal 1989.