Publications by the researcher in collaboration with YOLANDA CLEMENTE SAN ROMÁN (1)

2001

  1. Evolución de la literatura jacobea a través de su bibliografía (1940-1999)

    V Congreso Internacional de Asociacións Xacobeas: Cee (Fisterra). 9-12 de outubro de 1999