Departament: Estudios Ingleses: Lingüística y Literatura

Facultat: Filología

Àrea: Filologia Anglesa

Grup d'investigació: Lingüística cognitiva: estudios socioculturales y contrastivos

Correu: smschlemmer@ucm.es