Departament: Estudios Ingleses: Lingüística y Literatura

Facultat: Filología

Àrea: Filologia Anglesa

Grup d'investigació: Estudios sobre intermedialidad y mediación intercultural

Correu: flverica@ucm.es