Departament: Historia del Arte

Facultat: Geografía e Historia

Àrea: Història de l'Art

Correu: paulinom@ucm.es

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi Proyecto y evolución de la ciudad balnearia A Toxa (1840-1970) 2008. Dirigida per Dra. Sofía Diéguez Patao.