Departament: Historia Moderna e Historia Contemporánea

Facultat: Geografía e Historia

Àrea: Història Contemporània

Correu: jamm@ucm.es