Departament: Estudios Ingleses: Lingüística y Literatura

Facultat: Geografía e Historia

Àrea: Filologia Anglesa

Correu: alasso@ucm.es

Doctora per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi The phonology of the interlanguage of Spanish learners of English 2021. Dirigida per Dr. Juan Rafael Zamorano Mansilla.