Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidade Do Porto (1)

2022

  1. Metamorphic testing of oracle quantum programs

    Proceedings - 3rd International Workshop on Quantum Software Engineering, Q-SE 2022