Departament: Medicina Legal, Psiquiatría y Patología

Facultat: Medicina

Àrea: Anatomia Patològica

Correu: msaizpar@ucm.es