Departament: Cirugía

Facultat: Medicina

Àrea: Traumatologia i ortopèdia

Correu: rafalu01@ucm.es