Departament: Cirugía

Facultat: Medicina

Àrea: Cirurgia

Correu: rodris03@ucm.es