Publicacions en què col·labora amb José María Martinón Sánchez (2)

2010

  1. The genomics serving pediatrics in the investigation of the multifactorial disease

    Acta Pediatrica Espanola, Vol. 68, Núm. 2, pp. 55-60