Departament: Cirugía

Facultat: Medicina

Àrea: Cirurgia

Correu: vdiazh01@ucm.es