Publications dans lesquelles il/elle collabore avec MARÍA ISABEL CEBEIRA MATEOS (6)

1988

  1. Effects of estradiol on circulating levels of prolactin in female rats bearing ectopic pituitaries.

    Revista española de fisiología, Vol. 44, Núm. 2, pp. 205-210