Publicacions en què col·labora amb JOSÉ ANTONIO RAMOS ATANCE (7)

1988

  1. Effects of estradiol on circulating levels of prolactin in female rats bearing ectopic pituitaries.

    Revista española de fisiología, Vol. 44, Núm. 2, pp. 205-210