Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad de La Laguna (1)

2007

  1. Toxic effects of methoxychlor in rat striatum: Modifications in several neurotransmitters

    Journal of Physiology and Biochemistry, Vol. 63, Núm. 2, pp. 171-178