Departament: Medicina

Facultat: Medicina

Àrea: Dermatologia

Correu: beatri17@ucm.es