Publicacions en què col·labora amb Mohammad Abumayyaleh (7)