Publicacions en què col·labora amb Inmaculada Alfageme Michavila (1)